Τα 32 μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού

24 εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων καθώς και 8 πολίτες αποτελούν τη νέα Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού στην οποία θα προεδρεύει ο Δήμαρχος.

Η απόφαση ελήφθη στην συνεδρίαση της 20/9/17 βάσει των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που είχε ορισθεί από το Δήμο.

Σημειώνεται ότι μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντέλος Ανδρέας ενώ ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μποστανίτης Αντώνιος δήλωσε ΠΑΡΩΝ.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Δημητρίου Σπυρίδ. και Αθανασόπουλος Αλέξ. δεν ψήφισαν την εκπροσώπηση του Συλλόγου ΑΕΣΑΦ Κούρος.

Αξίζει να σημειωθεί η παρατήρηση απ όλες τις πλευρές της Μειοψηφίας, ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να είναι ουσιαστικό συμβουλευτικό όργανο και να λαμβάνεται υπόψη σε σοβαρά ζητήματα του Δήμου και όχι μία απλή διαδικασία για να περνάει το τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προυπολογισμός του Δήμου και αυτός είναι ο λόγος της μικρής συμμετοχής στις λίγες συνεδριάσεις ενώ ο Δήμαρχος απάντησε ότι το μειωμένο ενδιαφέρον οφείλεται στη φιλοσοφία με την οποία δημιουργήθηκε το όργανο από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  και όταν αυτό το αντιλαμβάνονται τα μέλη της επιτροπής, μειώνεται το ενδιαφέρον τους και συμμετοχή τους.

Σχετική συζήτηση μπορείτε να δείτε στο video 2 (44:36), πατώντας ΕΔΩ

Δείτε την    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Categories