Ενημέρωση σχετικά με την Διαχείριση Υποπροϊόντων Zωικής Προέλευσης, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μαρκόπουλο, 3/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Ενημέρωση,
σχετικά με την Διαχείριση
Υποπροϊόντων Zωικής Προέλευσης,
στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αγαπητοί Συμπολίτες,

O Δήμος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και την βελτίωση του Περιβάλλοντος της Πόλης μας, έχουν αποσταλεί ενημερωτικές επιστολές, σε όλα τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων κρεάτων (Χασάπικα), στα καταστήματα λιανικών πωλήσεων ιχθύων (Ψαράδικα), τα Πολυκαταστήματα Τροφίμων και τα εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος που εδρεύουν στον Δήμο Μαρκοπούλου, σχετικά με την Διαχείριση των Υποπροϊόντων Ζωικής Προέλευσης στον Δήμο μας.

Σύμφωνα με αυτήν την επιστολή, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κος Θεοφάνης Σταμπέλος, πληροφορεί τους Ιδιοκτήτες των παραπάνω Καταστημάτων, ότι τα Υποπροϊόντα Ζωικής Προέλευσης, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε Κάδους Οικιακών Απορριμμάτων του Δήμου, αλλά πρέπει να παραδίδονται, σε εγκεκριμένες Μονάδες Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θεωρεί ότι όλοι μας, έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε, για την βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης όλων μας, με έμπρακτους τρόπους.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι Ιδιοκτήτες των Καταστημάτων, θα συνεργαστούν, αναλογιζόμενοι την σημαντικότητα αυτού του Εγχειρήματος, καθώς θα μας βοηθήσουν στην καθημερινή μας προσπάθεια, για ένα Καθαρότερο Δήμο Μαρκοπούλου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.

Categories