Τα video του Δημοτικού Συμβουλίου της 10-11/10/17- Πίνακας Αποφάσεων

Τα video της συνεδρίασης της 10/10/17 που συνεχίστηκε και την επόμενη 11/10/17. Πηγή LocalWebTV (Θέματα 1-20).

Η Ανάρτηση θα συμπληρώνεται σταδιακά με την δημοσιοποίηση των video από το LocalWebtv

Επίσης παρατίθενται και τα live videos της 11/11 του Α Ξυγκάκη (μέσω FB), μέχρι και την ημιτελή συζήτηση του θέματος 8 , των Χρήσεων Γης Σαρωνίδας.

Μετά απ αυτό το θέμα δεν συνεχίστηκε η live μετάδοση καθώς στην αίθουσα δεν υπήρχε σταθερό Internet και άλλα διαθέσιμα MB στο τηλέφωνο ούτε και δυνατοτητα να χρησιμοποιηθεί η βιντεοκάμερα του Paraktios λόγω προβλήματος.

Η Ανάρτηση θα συμπληρώνεται με την δημοσιοποίηση των video από το LocalWebtv


ΤΑ LIVE VIDEOS του Paraktios της 11/11(έως και το θέμα 8 των Χρήσεων Γης το οποίο έχει ημιτελή μετάδοση)

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10213660566371392/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10213660762736301/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10213661130425493/

Πίνακας 22η Συνεδρίαση Δ.Σ.

Categories