Ο Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση “Philoxenia 2017”

Ο Δήμος Σαρωνικού  συμμετέχει με άλλους Δήμους, στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση “Philoxenia 2017” (10-12 Νοεμβρίου), στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής.

Με κατά πλειοψηφία απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες για την μετακίνηση και διαμονή αντιπροσωπείας  στην Θεσσαλονίκη ενώ όπως είπε ο Δήμαρχος τα δικά του έξοδα δεν βαρύνουν τον προυπολογισμό  καθώς καλύπτονται από την ΚΕΔΕ .

Η Συμμετοχή προήλθε μετά από Πρόσκληση και έγκριση σε σχετικό αίτημα της Περιφέρειας προς τους Δήμους που έχουν εγκεκριμένο Πρόγραμμα τουριστικής Προβολής.

Ενστάσεις διατύπωσε ο Αντρέας Κωνσταντέλος ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών του εντύπου που θα διανέμεται καθώς δεν έχουν γίνει διορθώσεις που είχαν υποδειχθεί και ψήφισε “παρών”ενώ ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι στην επανεκτύπωση που θα γίνει  θα ληφθούν υπ όψιν.

Ο Δημήτρης Κατσούλης μίλησε για πολλές ελλείψεις στο έντυπο, λέγοντας ότι αν το βαθμολογούσε θα έβαζε “2” με άριστα το “10”

Ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Χαρίτος τόνισε ότι είναι καλοδεχούμενη η κριτική όμως το γραφείο του κου Χατζηδήμου, υπεύθυνου Τουριστικής Προβολής, είναι ανοιχτό και με τις παρατηρήσεις και την συνεργασία όλων, η επόμενη έκδοση μπορεί να βελτιωθεί.

Ο πρόεδρος του ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ, Δημ Λιοδακάκης, παρατήρησε τους “επικριτές” λέγοντας πως είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται τέτοιου είδους έντυπο, πως ο κος Χατζηδήμος είναι έμπειρος στα θέματα τουριστικής προβολής, είναι καινούργιος υπάλληλος και με την βοήθεια των υποδείξεων το έντυπο θα γίνει καλύτερο και συνεπώς πρέπει να δείχνουμε κάποια επιείκεια (απευθυνόμενος στον Δ Κατσούλη).

Η Συζήτηση του θέματος, στο 59min του video.

Categories