2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Φαρμακοποιός και 1 Γεν. Καθηκόντων προσλαμβάνονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Σαρωνικού

Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί, ένας Φαρμακοποιός και 1 υπάλληλος Γενικών καθηκόντων  προσλαμβάνονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Σαρωνικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρµακείου μετά την Ένταξη του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”

Η Απόφαση ελήφθη Ομόφωνα στην 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10/10/17 που συνεχίστηκε και στις 11/10/17 (Θέμα 18).

Τη σχετική συζήτηση μετά την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σταμάτη Γκίνη,μπορείτε να δείτε στο video που ακολουθεί. (στο 48min)

Categories