Οι συνεδριάσεις των Δημ Συμβουλίων της 6/11/17. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και video by LocalWeb Tv

Σαρωνικος 6-11-17 θεματα ημερησιας 1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

2. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Ορκωτός Λογιστής


Σαρωνικος 7-11-17 θεματα 1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».
Εισηγητής: Επιτροπή Παιδείας

2. Αποδοχή και κατανομή χρηματικού ποσού 71.530,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 3ης έως και της 6ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) έτους 2017 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών.

3. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης περί «Προμήθειας του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού». (κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή)
Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Έγκριση γενομένων δαπανών
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών.

6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : Ευτυχιάδη Χρήστου, Παλιεράκη Εμμανουήλ, Καραγκιοζόπουλου Σωτήριου, Λιβαδά Χαράλαμπου, Χατζηλιάδη Βασιλείου,Ρωσσόπουλου Γεωργίου, ΤΖΕΣΤΑ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ, Γαλανάκη Σταύρου, Αδαναλόγλου Σουλτάνας, Ηλία Σταματίνας, Χανιώτη Αγγελικής, Βιτσέλα Θεοδώρα, KRETAROS LIMITED (προσφυγή αρ.πρωτ. ΠΡ6845/16), KRETAROS LIMITED (προσφυγή αρ.πρωτ.6849/16), Ασλάνογλου Ιωάννη, Μιχαήλη Ιωάννη, Αποστόλου Εμμανουήλ, Φελέσκουρα Βασιλείου, Ράκκα Παναγιώτας και λοιπών, Κορρέ Μαρία, Μισαηλίδη Κωνσταντίνου, Σκούρα Χρήστου, Ευαγγελίδη Πέτρου, Μπαρτζιώκα Γεωργίου, Γιαννάκου Κωνσταντίνου, Ρηγανάκου Γεωργίου, Γενειάδη Θεμιστοκλή και Ρουσσάκη Αικατερίνης) .
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Categories