Επιστολή προς ΕΥΔΑΠ, πολιτών που είχαν προσφύγει Κατά του ΚΕΛ Γερακίνας.

Προς τον κ Κων/νο Παπαδόπουλο,

Πρόεδρο ΕΥΔΑΠ,

ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

με αφορμή την επιστολή του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ 13/11/17

Παρακολουθούμε με μεγάλη απογοήτευση τα τεκταινόμενα σχετικά με το ΚΕΛ Σαρωνικού

Δυστυχώς οι βασικοί υπεύθυνοι για το πρόβλημα, οι δημοτικές αρχές, διαχρονικά, και η ΕΥΔΑΠ εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν, με την αποδεδειγμένη πλέον ανεπάρκεια τους.

Μετά από περίοδο 18 μηνών επικοινωνιακών παραστάσεων της Δημοτική αρχής, οι πρόσφατες αποφάσεις και των δύο, για μία ακόμη φορά, προωθούν την μη λύση.

Σχετικά με την Γερακίνα υπενθυμίζουμε ότι παρουσιάζει ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Αυτά, σύμφωνα με την 3η παράγραφο της επιστολής θα έπρεπε να οδηγούν την ΕΥΔΑΠ, για λόγους αξιοπιστίας των αρχών της, να την εγκαταλείψει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Παραθέτουμε επιγραμματικά 3 από αυτά:

1.Ο διαθέσιμος επίπεδος χώρος δεν ξεπερνά τα 10 στρέμματα. Προκειμένου να υπάρξουν 75 στρέμματα, θα απαιτηθούν εκτεταμένοι εκβραχισμοί και σημαντική αλλοίωση του ανάγλυφου της περιοχής σε αντίθεση με τον 2.3 όρο της έγκρισης ο οποίος απαιτεί « την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στην τοπογραφία της περιοχής και να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέμβασης».

2.  Στον χώρο της εγκαταστάσεως λειτουργούσε από το 1975 μέχρι το 2007 ΧΑΔΑ. Σήμερα αποκαθίσταται. Με συντηρητικές εκτιμήσεις υπάρχουν θαμμένα 100.000 κ.μ. στερεών απορριμμάτων. Μαζί με τα μπάζα υπερβαίνουν τα 150.000 κ.μ..
Η έγκριση απαιτεί, βάσει του 2,8, την μεταφορά τους σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο απορριμμάτων καθώς και την αποκατάσταση του χώρου ο οποίος και ολοκληρώνεται.  Η μελέτη δεν το αντιμετωπίζει ούτε αναφέρεται σε αυτά..

Η διαχείριση των θαμμένων απορριμμάτων είναι μία εξειδικευμένη επιχείρηση, αυτή απαιτεί ειδική μελέτη και πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Ακόμη και κατά την μεταφορά, η οποία χρειάζεται 7500 φορτηγά των 20 τόνων, επιβάλλεται η τήρηση ειδικών προφυλάξεων οι οποίες δεν αναφέρονται στην έγκριση. Σημειώνεται επίσης ότι διαθέσιμος νόμιμος χώρος για τα απορρίμματα αυτά στην Ν.Α. Αττική δεν υπάρχει.

3. Όλες οι εγκαταστάσεις του έργου (αντλιοστάσια και κέντρο επεξεργασίας) προβλέπουν ως αποδέκτη υπερχείλισης την θάλασσα. Συγκεκριμένα στους όρους της έγκρισης 3,3 ( για τα αντλιοστάσια) και 4,5 (για την εγκατάσταση) καθορίζεται παράκαμψη για «απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις» η οποία αναμένεται να διοχετεύει τα λύματα ανεπεξέργαστα στον κλειστό κόλπο της Αναβύσσου η σε ρέματα τα οποία και αυτά καταλήγουν στην θάλασσα.

Είναι επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένο ότι λόγω του μεγάλου όγκου των εισερχομένων λυμάτων, μία τέτοια περίπτωση αρκεί για να καταστρέψει μόνιμα η για μεγάλο χρονικό διάστημα όλη την θαλάσσια περιοχή.

Τα επιχειρήματα αυτά μαζί, με άλλα, έχουμε αναλυτικά παραθέσει στην προσφυγή μας.

Σημειώνουμε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ η ΕΥΔΑΠ απάντησε σε κανένα από αυτά αποδεικνύοντας την προχειρότητα στις λύσεις που προτείνει. (βλ και τις επόμενες λύσεις). Παραμένει μόνο η απάντηση του μελετητή της Γερακίνας ότι «θα είμαστε άτυχοι εάν εφαρμοσθεί η λύση».

Σας βεβαιώνουμε ότι κάθε ένα από αυτά ακόμη και ΜΟΝΟ του, αρκεί για να εμποδίσει οιαδήποτε φάση της κατασκευής και λειτουργίας σχετικής εγκατάστασης.

Για να το κατανοήσετε, κε Πρόεδρε και όσοι αναφέρεστε στην λύση της Γερακίνας αδιαφορώντας για την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.

ΕΑΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΣΗ, με επιστημονικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. ΑΡΚΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ (και θα βρεθούν πολλοί).

Είμαστε στην διάθεση σας να αναλύσουμε τα παραπάνω αξιοποιώντας την επιστημονική τεχνική και περιβαλλοντική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Αντίστοιχη υποστήριξη είναι προαπαιτούμενη για οιαδήποτε λύση προταθεί.

Φιλικά,

Βαγγέλης Βάκουλας, Φάνης Βρυώνης, Οδυσσέας Μανουσαρίδης, Ντίνος Χασάπης

Πολίτες του Δήμου Σαρωνικού,

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Δρ Κωνσταντίνος Χασάπης,
Αν.Καθηγητής
Χημείας και Τεχνολογίας Φυσικών Πόρων
Εθνικού και Καποδ/κού Παν/μίου Αθηνών
e-mail: chassapis@chem.uoa.gr,
tel: 6978 332537

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ Ανοργάνου, Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας

Categories