Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 28/11/17. VIDEO από τα live (facebook).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται λίγος χρόνος για να “φορτωθούν τα videos

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214031484004101/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214031536365410/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214031573966350/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214031729210231/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822586717912273/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822590181245260/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822619677908977/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214032741115528/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822645061239772/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822664544571157/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/822675881236690/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214033555375884/

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10214033585456636/

https://www.facebook.com/groups/1693572237562573/

https://www.facebook.com/groups/1693572237562573/

Categories