Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 13/12/17. (live video)+Πινακας Αποφάσεων + video από LocalWebTv

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ 1-16

Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 13/12/17.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ1

ΘΕΜΑΤΑ  2-5

ΘΕΜΑ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Categories