Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 13/12/17. (live video)+Πινακας Αποφάσεων + video από LocalWebTv

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ 1-16

Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 13/12/17.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830242567146688/

ΘΕΜΑ1

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830263370477941/

ΘΕΜΑΤΑ  2-5

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830269660477312/

ΘΕΜΑ 6

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830276383809973/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830290617141883/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830300203807591/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830305573807054/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/830312110473067/

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Categories