Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2017 και λήψη μέτρων προστασίας χειμερινής περιόδου 2017-2018

Σαρωνικος 11-12-17 Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, με θέμα τον απολογισμό αντιπυρικής περιόδου 2017 και λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου 2017-2018

Categories