ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28/12/17

Δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Πέμπτη 28/12 στις οποίες περιλαμβάνονται Προϋπολογισμός και τεχνικά έργα του 2018.

Categories