ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ του EUROLEARNING ΚΔΒΜ2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ του EUROLEARNING ΚΔΒΜ2

Το EuroLearning ΚΔΒΜ2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Δυναμικού, σας ενημερώνει για τις παρακάτω δράσεις που είναι σε εξέλιξη:

1. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY.
ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2. Ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης, του Μητρώου Κ.Σ.Ε, υλοποιεί προγράμματα εκπαιδευτικών στις
ψηφιακές τεχνολογίες.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Eκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι & Νηπιαγωγοί).

3. Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης τα οποία απευθύνονται σε:
* Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας – εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών, Υγιεινής και Ασφάλειας – Πυρασφάλειας, Ασφάλεια safety κλπ.
* Υπαλλήλους στο χώρο της εστίασης.
* Υπαλλήλους εμπορικών επιχειρήσεων.
* Υπαλλήλους στον χώρο των τηλεπικοινωνιών – Social Media, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε περιόδους
κρίσης.

4. Ολοκληρώθηκε το Τμήμα Κατάρτισης Security. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία που
θα διενεργηθούν οι εξέτασεις, στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α).

5. Σε εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος VOUCHER 29-64.
ΔΕΧ0ΜΑΣΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:
ΕΦΕΤ
ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/02/2018  Αρ.22)

Categories