ΝΑΟΑΠΦ. Νέα Σειρά Μαθημάτων Ανοιχτής Θαλάσσης

Νέο Τμήμα Σχολής Ιστιοπλοΐας

Έναρξη Τετάρτη 14/03/2018 στις 19:00 (θεωρητικό μάθημα).
Πληροφορίες – Εγγραφές 210 6644769 , 693 7559945. – Ανταγωνιστικές τιμές.

Categories