Αναπτυξιακό Συνέδριο Αν.Αττικής. Οι προτάσεις του Δήμου Σαρωνικού

Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Αττικής εν όψει και οι Δήμοι έχουν ήδη καταθέσει τα υπομνήματά τους που αφορούν στις προτάσεις τους αφού διαβουλεύτηκαν με τα αρμόδια όργανά τους.

Η πρώτη ενημέρωση από κυβερνητικό κλιμάκιο σε Δημάρχους και Φορείς έγινε τον Φεβρουάριο στην Παλλήνη, όπου οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής κλήθηκαν να υποβάλλουν τις σχετικές Προτάσεις τους.

Ο Δήμος Σαρωνικού συνέταξε το δικό του Αναπτυξιακό Σχέδιο και ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης συγκάλεσε, την Τρίτη 13/3, την Επιτροπή Διαβούλευσης για να ενημερώσει και να συζητήσει με τους φορείς το Υπόμνημα που είχε συνταχτεί  για το σκοπό αυτό. Η Συνεδρίαση δεν έγινε λόγω μη απαρτίας και επαναλήφθηκε την επόμενη ημέρα με όσους προσήλθαν, όπως προβλέπει ο Καλλικρατικός Νόμος.

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του Δήμου Σαρωνικού συνοψίζονται στο κάτωθι Υπόμνημα που εστάλη στην Περιφέρεια Αττικής για να συμπεριληφθεί στην Ατζέντα του Συνεδρίου για το οποίο ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.

Δείτε το Υπόμνημα

 

Categories