Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 29/3/18. live

ΕΡΩΤΉΣΕΙς.

Τσαλικίδης για την  υπόθεση διενέργειας διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΝΤΊΝΕς από την ΑΔΜΚΕΣ και απάντηση Δημάρχου (αναφερόμενος στην επιστολή που είχε παρουσιάσει ο Δ Κατσούλης στο τελευταίο Συμβούλιο) και για την παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου σε Σύλλογο. Απάντηση Κολαξή για το σκέλος της ερώτησης για την παραχώρηση

Ράπτη για ΑΔΜΚΕΣ και Καντίνα στην παραλία Γαλάζιας Ακτής καθώς και για δημοσιεύματα του τύπου για ΚΕΛ. Επίσης για την επιστολή που εστάλη από το Δήμο για την διαχείριση των κλαδεμάτων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Η απάντηση για το θέμα της ΑΔΜΚΕΣ θα δοθεί από Δικαστήρια. Αναληθές το δημοσίευμα για την συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του ΚΕΛ Καλυβίων. Διευκρινίσεις για την επιστολή του Δήμου στους πολίτες για κλαδέματα.


Κατσούλης επανέρχεται στο ζήτημα της επιστολής στην ΑΔΜΚΕΣ καθώς και για την λειτουργία της.

ΑΔΑΜΗΣ Διευκρινίσεις για οφειλές των εκμεταλλευτών Καντινών.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κατηγορεί τον Πρόεδρο της Κοινότητς Καλυβίων πως δεν ενημερ’ωνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων της ΔΚ Καλυβίων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Για το ΔΤ Κολαξή σχετικάμε επισόδειο ΚΟΛΑΞΗ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ καθώς και για την λειτουργία τη ΑΔΜΚΕΣ. Για την ανάθεση των Καντινών στις Αλυκές. Για τη συνάντηση με Φάμελο περί ΚΕΛ. Αποκαλεί “παρέα” όσους ήταν εκεί. Ανάκληση της λέξης ΠΑΡΕΑ κατόπιν παρατήρησης του Δημάρχου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δεν ήταν ΠΑΡΕΑ όσοι επισκέφτηκαν τον Υπουργό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ. “Ζούμε το παρτυ ΚΑΝΤΙΝΕΣ 2018″-  4 ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αναφορά στα πρόστιμαπου έχουν επιβληθεί από την Κτηματική Υπηρεσία

Παρέμβαση Μαρίας Καλογεροπούλου και ανάγνωση κειμένου όπου αποτυπώνονται διάλογοι Δημάρχου και της Προέδρου του ΔΣ με υβριστικό περιεχόμενο της τελευταίας εις βάρος της Καλογεροπούλου. Οι διάλογοι οι οποίοι αναμεταδόθηκαν από τον Κ Ναξάκη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω εξοπλισμού που είχε προσκομίσει ο ίδιος γι αυτό το σκοπό (laptop και ηχεία), έγιναν στην προηγούμενη Συνεδρίαση σε χαμηλό τόνο και όχι δημοσίως όμως καταγράφτηκαν μέσω των μικροφώνων στην κάμερα που κατέγραφε το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ερώτηση Δημότη (Αναγνωσταρά) για τις διαφημιστικές πινακίδες καθώς και για την ανακριβή όπως εξήγησε απόφαση της ΔΚ Καλυβίων σχετικά με το ΚΕΛ.

Απάντηση Δημάρχου και παρέμβαση Τσαλικίδη σχετικά με τον χαρακτηρισμό του Δημάρχου εις βάρος του Αναγνωσταρά.

Τσαλικίδης καλεί την Πρόεδρο να πάρει θέση για την καταγγελία της Μ.Καλογεροπούλου. “Συνεχίζουμε το Συμβούλιο” απαντά η Πρόεδρος

1 λεπτού σιγή στη μνήμη του αποθανόντος Ν Παπουτσή πατέρα του Προέδου της ΔΚ Κοινότητας Π.Φώκαιας


θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας προµηθειών του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.

2. Έγκριση γενοµένων δαπανών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
3. Επικύρωση της 27/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Απρίλιο του
2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και
λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών.

5. Γνωµοδότηση για την οριοθέτηση του ρέµατος Κιτέζας στο πλαίσιο της µελέτης “Μελέτη
οριοθέτησης κεντρικού αγωγού δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου-διευθέτησης ρέµατος
Κιτέζας ∆ήµου Καλυβίων” σύµφωνα µε τον Ν.4258/14 άρθρο 3, παρ. 2.3.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Προκαταρκτική µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας
ΓΠΣ Αναβύσσου” του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Περιβαλλοντική µελέτη για την αδειοδότηση των
γεωτρήσεων και πηγαδιών του ∆ήµου Σαρωνικού”.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής


8. Έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Εξέταση και γνωµοδότηση επί ενστάσεων –
Προσαρµογή σχεδίων πολεοδοµικής µελέτης Β’ παραθεριστικής κατοικίας οικισµού
ΘΥΜΑΡΙ ∆ηµοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού (Πολεοδοµικές και
Τοπογραφικές Εργασίες)”.
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.Ε. Π. Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδροµίων
επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κλπ. εντός οικισµού
πόλεως Αναβύσσου»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση νέας µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για το έργο «Κατασκευή πεζοδροµίων επί
των οδών Λ. Καραµανλή και Περιφερειακής Αναβύσσου (∆ηµοσθένη) ∆.Ε. Αναβύσσου»
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση οριστικής διαγραφή οχηµάτων του ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδοµών
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής των οφειλών του ∆επάστα Αντώνιου που αφορούν
παραβάσεις ΚΟΚ.
Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία
14.Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για
την υπόθεση « Υποβολής προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά του διαγωνισµού της
ΕΤΑ∆ Α.Ε. απ 3973/23.5.2017 για τη µίσθωση 10 θέσεων στις αλυκές Αναβύσσου που
παρατάθηκε µε την απ 4336/2.6.2017 απόφαση για 14.6.2017καθως και αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων(ρύθµιση κατάστασης για την διαχείριση της παραλίας των Αλυκών).
Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

 

Categories