Κλαδοτεμαχιστής στην Π Φώκαια “καθαρίζει” το τοπίο.

“O αγώνας για καθαρή πόλη συνεχίζεται”τονίζει σε ενημερωτικό του σημείωμα ο Αντιδήμαρχος Απ. Αποστόλου.

Σε κοινοτικό χώρο στην Π. Φώκαια τοποθετήθηκε μεγάλος κλαδοκόφτης ώστε από τις Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Σαρωνίδας και Π. Φώκαιας συγκεντρώνονται με εντατικούς ρυθμούς τα κλαδιά, χόρτα δέντρα κ.α. ώστε να θρυματίζονται και να μεταφέρονται στην εταιρία ανακύκλωσης.

Ο Αντιδήμαρχος Αποστόλου μας ενημέρωσε ότι καταβάλλει προσπάθειες να κρατήσει για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον κλαδοκόφτη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες μας.

Σημείωση Σύνταξης: Ελπίζουμε να αποτελέσει μόνιμη και όχι προσωρινή λύση η λειτουργία Κλαδοτεμαχιστή τόσο στις προαναφερθείσες περιοχές όσο και στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες.

Categories