Στις 90.000 η μία Καντίνα από τις 2 του Θυμαριού. Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την δεύτερη.

Με διετές τίμημα που οριστικοποιήθηκε στις 90.000 ευρώ παραχωρήθηκε από την ΑΔΜΚΕΣ  μετά από δηµόσιο πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό, Δημοτικός χώρος για την  τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και οµπρελοξαπλωστρών, στην περιοχή Θυµαρίου Παλαιάς Φώκαιας (θέση Α1) σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Εταιρείας που παραθέτουμε.

Στην δημοπρασία πήραν μέρος  4 ενδιαφερόμενοι με προκαθορισμένη τιμή έναρξης τις 60000 ευρώ (για 2 χρόνια) που τελικά οριστικοποιήθηκε στις 90.000 ευρώ. Με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία είχε αποφασιστεί η παραχώρηση και δεύτερου χώρου στο Θυμάρι (Α2) που όμως δεν πραγματοποιήθηκε καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα οπότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 20/4.

Η παραχώρηση και στις δύο περιπτώσεις αφορά σε χώρο 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και 485 τμ για την ανάπτυξη ομπρελοξαπλωστρών με τους όρους που φαίνονται στην απόφαση. Η τιμή εκκίνησης για την δεύτερη καντίνα έχει οριστεί στις 40.000 ευρω.

Η Απόφαση και οι όροι της ΑΔΜΚΕΣ 72Ρ5ΟΕΤ3-Μ0Μ

Στην παραλία Αλυκών όπως έχουμε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη δημοσίευση, ανανεώθηκαν από ΑΔΜΚΕΣ και για φέτος  οι συμβάσεις και των τριών εκμεταλλευτών με τίμημα 30000 ευρώ. Σημειώνουμε και πάλι την παρουσία -για πρώτη φορά- Υπηρεσίας security στην οποία έχει ανατεθεί η “φύλαξη” από την ΕΤΑΔ που με τη σειρά της έχει αναγγείλει πλειοδοτικό Διαγωνισμό για 5 καντίνες  στην επίμαχη παραλία που είναι αντικείμενο Δικαστικής διένεξης με το Δήμο Σαρωνικού.

Σε ότι αφορά την καντίνα της Γαλάζιας Ακτής, παρά την ρητή απαγόρευση της Κτηματικής πως η ΑΔΜΚΕΣ δεν έχει δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους παρά μόνον ο Δήμος , η ΑΔΜΚΕΣ ανανέωσε την σύμβαση  στον περσινό εκμεταλλευτή με ετήσιο τίμημα 55000 ευρώ.

Σε προσεχή ανάρτηση θα παρουσιάσουμε καταγραφή όλων των καντινών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Σαρωνικού

 

Categories