Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ για την υποχρέωση του Δ. Σαρωνικού σχετικά με τα όρια οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους προς ανάρτηση δασικούς χάρτες

Aνάρτηση διαγραμμάτων ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους προς ανάρτηση δασικούς χάρτες. Ως ένωση συλλόγων του δήμου και εκπροσωπώντας μεγάλη μερίδα συνδημοτών μας που ενδέχεται να υποστεί τις συνέπειες που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τη δημοτική αρχή, Ζητάμε από την τελευταία να μας ενημερώσει γραπτώς, σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειών της για την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης, εν όψει και του ασφυκτικού πλέον χρονικού περιορισμού”.

Categories