Tετάρτη 25/4. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 19/4/2018
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.4668
ΠΡΟΣ
Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
………………………………………………………………
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Απριλίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η
Τακτοποιητική) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 33.696,00€ που αφορά α΄ δόση επιχορήγησης για το έργο
« Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» της πράξης «∆ηµιουργία και Λειτουργία
Κέντρου Κοινότητας» ∆ήµου Σαρωνικού µε κωδικό ΜΙS 5002642.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Επικύρωση της 107/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάιο του
2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και
λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και
διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών
στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού.( αφορά το 2ο
∆ηµοτικό Καλυβίων και το ∆ηµοτικό Π. Φώκαιας για το
πρόγραµµα ροµποτικής)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
7. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τροφείων και κριτηρίων µοριοδότησης για την εγγραφή
και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς σχολ. έτους
2018-2019 ΚΥΑ 41087/17
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
8. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών
ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης
Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις
πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
10.Ψήφιση πιστώσεων υλοποίησης 3ου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου
Σαρωνικού
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
11. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για « Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για το
∆ήµο Σαρωνικού» και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισµού».
Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12. Λήψη απόφασης µεταστέγασης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
13. Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου υλοποίησης των δοµών Παροχής Βασικών
Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
14. Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Σαρωνικού λόγω παραίτησης κ.λπ.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
15.Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας αντιπροσωπίας από την Μέσα Γειτονιά Κύπρου.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
16.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Βιτσέλα Θεοδώρας, Μπελογιάννη Χρήστου,
Καρύδη Κίµωνος, ∆άκογλου Πέτρου, Κατσαρού Ιακωβίνας, Χατζηπαρασκευά Ευαγγέλου,
Ραγάζου Ιωάννη, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Ιωαννίδη Γεωργίου, Αυγέρη ∆έσποινας, Λοϊσίου
Νικολάου, Φίλιου Κορνηλίου, Σώζου Ηλία, Federica Germani, Κοτσώλη Αρτέµιδος/
Σαµαρά Χρήστου, Τσιαδή Αντωνίου, Ψυλλάκη Νικία)
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
17.Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο ∆ίκτυο Πόλεων «∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» µε διακριτικό τίτλο
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισµός εκπροσώπων.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του
∆ήµου, λόγω λάθους της υπηρεσίας
Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Categories