ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ  ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ                 Καλύβια 20-4-2018
ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σαρωνικού αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά γεγονότα και την βούληση των κατοίκων, ανακάλεσε – ακύρωσε ομόφωνα την απόφασή του να γίνει το έργο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (ΚΕΛ, Πράσινο σημείο) στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ορίσει επιστημονική συλλογικότητα μελέτης – ανεύρεσης του κατάλληλου χώρου για την κατασκευή του έργου.
Με εισήγηση του προέδρου της δημοτικής κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε τον αποκλεισμό της Γερακίνας από τις μελλοντικές μελέτες.
Σε συνέχεια των παραπάνω η κίνησή μας στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατέθεσε αίτηση προς τον πρόεδρο της δημοτικής ενότητας Καλυβίων προκειμένου να συζητηθούν:
1. Η ανάκληση – ακύρωση προγενέστερης θετικής γνωμοδότησης κατασκευής του έργου στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων.
2. Αποκλεισμό του ΒΙΟΠΑ Καλυβίων από κάθε μελλοντική χωροθέτηση του έργου.
Το αίτημα εισήχθη προς συζήτηση στην συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2018. Ο πρόεδρος του τοπικού εισηγήθηκε θετικά για το πρώτο σκέλος του αιτήματος το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα. Ο πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε να θέσει προς συζήτηση το δεύτερο σκέλος. Υπό την πίεση των παρευρισκόμενων πολιτών ο πρόεδρος εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης μέχρις ότου παραληφθούν οι εναλλακτικές διερευνητικές μελέτες χωροθέτησης. Η πρόταση του προέδρου υπερψηφίστηκε πλειοψηφικά μειοψηφούντος του κυρίου Λάβδα Λεωνίδα ο οποίος πρότεινε την διεξάγωγή της συζήτησης και τον αποκλεισμό του ΒΙΟΠΑ από τις μελέτες.
Ερωτήματα δημιουργούνται τόσο από την άρνηση συζήτησης αιτήματος πολιτών όσο και από τον τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνίας.
• Η απόφαση για κατασκευή ΚΕΛ και πράσινου σημείου στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων είναι προειλημένη; Αν δεν έχουν «γραμμή» από την δημοτική αρχή γιατί η διαφορετική αντιμετώπιση;
• Οι δύο πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων υπηρετούν διαφορετικό σχεδιασμό από εκείνον που θέτει η δημοτική αρχή;
• Η ύπαρξη μελετών για την λήψη απόφασης είναι προυπόθεση η οποία ακολουθείται από τον πρόεδρο κύριο Κολαξή και τους τοπικούς συμβούλους κατά περίπτωση;
• Γιατί το τοπικό συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της κατασκευής ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων την 4.7.2016 χωρίς την ύπαρξη μελέτης;

Καθένας υπόκειται στην διανοητική ενέργεια σύγκρισης.

Categories