Γαλάζια Ακτή. Η Κτηματική Υπηρεσία προκηρύσσει διαγωνισμό για καντίνα δίπλα από την υπάρχουσα. (Ορθή Επανάληψη)

Εκ παραδρομής, σε πρόσφατη ανάρτησή μας γράψαμε πως η θέση της καντίνας που βγαίνει σε διαγωνισμό από την ΚΥΔ είναι η ίδια με αυτή της υπάρχουσας. Το ορθό είναι πως ο χώρος για τη νέα Καντίνα είναι πολύ κοντά στην υπάρχουσα

Νέα εξέλιξη φαίνεται πως υπάρχει στην ανανέωση της σύμβασης που έγινε από την ΑΔΜΚΕΣ στον περσινό εκμεταλλευτή της Καντίνας καθώς η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε δημόσιο πλειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμοι Κρωπίας, Σαρωνικού, Μαραθώνα, Σπάτων Αρτέμιδας) στις οποίες περιλαμβάνεται και  χώρος σε απόσταση 100 μέτρων από την υπάρχουσα καντίνα της Γαλάζιας Ακτής.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 8/5/18 με τιμή εκκίνησης 149.895 € για 2 χρόνια.

Ως γνωστό, η Κτηματική Υπηρεσία εγγράφως από τις 12/3/18, είχε ενημερώσει την ΑΔΜΚΕΣ ότι ως Εταιρεία του Δήμου δεν δικαιούται να παραχωρήσει τον αιγιαλό σε τρίτους παρά μόνον αν η ίδια η Εταιρεία έχει την εκμετάλλευση, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει. Στο έγγραφο αυτό η ΚΥΔ τόνιζε ότι αυτό το δικαίωμα το έχει μόνον ο Δήμος Σαρωνικού. Παρ όλα αυτά κρίθηκε σκόπιμη από την ΑΔΜΚΕΣ η ανανέωση της σύμβασης στον ίδιο επιχειρηματία που την είχε πέρσι. Σε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε από τον Μ Τσαλικίδη κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος απάντησε πως η ΑΔΜΚΕΣ δεν προέβη σε διαγωνισμό αλλά σε ΑΝΑΝΕΩΣΗ.

Προ αυτής της εξέλιξης η ΚΥΔ δεν παραιτήθηκε του δικού της δικαιώματος και προκήρυξε διαγωνισμό για Καντίνα σε διπλανό χώρο απ αυτόν  που η ΑΔΜΚΕΣ  έχει μισθώσει και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Ο Χώρος για τη νέα Καντίνα όπως υπάρχει σε φωτογραφία στη σελίδα 25 της προκήρυξης της ΚΥΔ

 

Οι Θέσεις των καντινών (υπάρχουσας και μελλοντικής) στην παραλία της Γαλάζιας Ακτής μέσω GOOGLE (Από τον Paraktios)

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΔ

ΤΟ ΑΠΟ 12/3/18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΥΔ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΜΚΕΣ

 

 

Categories