Αναβολή της εκδίκασης της Αγωγής της ΕΤΑΔ για 29/5 για καντίνες Αλυκών

Αναβολή της εκδίκασης της Αγωγής της ΕΤΑΔ για 29/5 που η δικάσιμη είχε οριστεί για σήμερα 14/5.

Υπενθυμίζουμε πως με απόφαση της 8/5/18 του Ειρηνοδικείου Λαυρίου είχε απορριφθεί η αίτηση προσωρινών μέτρων της ΕΤΑΔ κατά της ΑΔΜΚΕΣ, του Δήμου Σαρωνικού και των τριών μισθωτών για την “κατάληψη της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου και την ανανέωση αδείας λειτουργίας των 3 καντινών” και σήμερα 14/5 θα εκδικαζόταν επί της ουσίας η αγωγή της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την ίδια υπόθεση.

Πλην όμως η ΕΤΑΔ ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 29/5/18.

Categories