Η απάντηση του ΝΟΣ στην πρόσκληση ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ για συνένωση ομάδων μπάσκετ

Σε απάντηση της ληφθείσης από την ΕΑΣΑΦ Κούρος πρόσκληση, προς συζήτηση της συνενώσεως των Ομάδων Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, έχουμε την πρόθεση να συζητήσουμε το θέμα ,υπό την προϋπόθεση ότι η ΑΕΣΑΦ υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση, δεδομένου ότι, ουδαμόθεν εμφαίνεται πρόταση εις την πρώτη και δεύτερη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της.

Δια του τρόπου αυτού τα Σωματεία θα την μελετήσουν και αν χρειασθεί, θα γίνουν οι τυχόν βελτιώσεις ή προσθήκες.

Την από ετών πρότασή μας, την έχουμε εκφράσει και προσφάτως.

Από πλευράς μας θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή πρέπει να γίνει από τον Δήμο, ο οποίος και θα χειρισθεί το όλο θέμα.

Εν αναμονή Απαντήσεως

Μετά τιμής

Δημήτρης Βόγγολης

Πρόεδρος ΝΟΣ

Categories