Άγονος ο Διαγωνισμός της Κτηματικής για την καντίνα Γαλάζιας Ακτής και Αγ Δημητρίου Κορωπίου – Επανάληψη χωρίς την Γαλάζια Ακτή (37,5 χλμ)

Άγονος ο Διαγωνισμός της Κτηματικής για την καντίνα Γαλάζιας Ακτής και Αγ Δημητρίου Κορωπίου. Σύμφωνα με το υπ αρ 02/2018 πρακτικό της Ηλεκτρονικής  Δημοπρασίας που διεξήχθη στις 14-05-2018 κατόπιν της από 9-5-2018 Διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Κρωπίας, Σαρωνικού, Μαραθώνος, Σπάτων Αρτέμιδος, & Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, εκτός της θέσης του Ωρωπού, δεν προσήλθε εμπρόθεσμα κανένας ενδιαφερόμενος για την υποβολή προσφοράς κι έτσι απέβη άγονη η δημοπρασία.

Η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής επαναλαμβάνει στις 8/6/18 τον δημόσιο πλειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, στις θέσεις της ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμοι Κρωπίας, Μαραθώνα, Σπάτων-Αρτέμιδος και δεν συμπεριλαμβάνει πλέον την θέση  ΑΤΤΙ 20 της Γαλάζιας Ακτής την οποία αντικαθιστά με την θέση ΑΤΤΙ 21 στο Δήμο Μαραθώνα

Η Θέση για την δημοπρασία της Καντίνας του Αγ.Δημητρίου

Categories