Εμπλοκή στον διαγωνισμό της Καντίνας Νο2 στο Θυμάρι. Στον αέρα ο νέος εκμεταλλευτής που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Συνεχίζεται η εμπλοκή στον διαγωνισμό της Καντίνας Νο2 στο Θυμάρι. Στον αέρα ο νέος εκμεταλλευτής που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Νέο επίσημο στοιχείο από το Δήμο Σαρωνικού είναι η  Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 29-05-2018 με ένα από τα θέματα στο νο 4 της ημερήσιας διάταξης

“4. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 9792/2016 άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας ιδιοκτησίας, Λιγνού Γαβριήλ στο Θυμάρι θέση Α2″  και  το πρακτικό  περί ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ της συνεδρίασης (Δείτε ΕΔΩ)

Προηγουμένως στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/5/18, το θέμα ήρθε υπό μορφή ερωτήσεως από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την συζήτηση με την σημείωση ότι

  1. Το video που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το video της ΔΗΜΟΣΙΑΣ Συνεδρίασης του Σώματος.
  2. Ολόκληρο το video της συνεδρίασης είναι αναρτημένο ΕΔΩ και η σχετική συζήτηση  από το 31ο min

Categories