Ανακλήθηκε από την “Ποιότητα Ζωής” η παλαιότερη άδεια στο “Θυμάρι 2” – Προσφυγή κατά της απόφασης από τον επιχειρηματία

Ανακλήθηκε με την από 13/6 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού , η άδεια Λειτουργίας της Καντίνας στη θέση Α2-Θυμάρι προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του νέου αναδόχου που προέκυψε από τον τελευταίο διαγωνισμό της ΑΔΜΚΕΣ.

Κατά της απόφασης της Επιτροπής προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο παλιός εκμεταλλευτής. Συγχρόνως ο Δήμος Σαρωνικού αναμένει υποδείξεις από την Νομική του Υπηρεσία για τον χειρισμό της υπόθεσης ενώ στον αέρα παραμένει ο νέος εκμεταλλευτής της καντίνας.

Categories