Πλειστηριάστηκαν οι δύο από τις πέντε καντίνες στην Παραλία Αλυκών- Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός από την ΕΤΑΔ για τις τρεις.

Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση της ΕΤΑΔ, πλειστηριάστηκαν οι 2 από τις 5 Καντίνες που είχαν βγει σε διαγωνισμό  στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου και συγκεκριμένα οι θέσεις Α1 και Α2 (Α1 θέση είναι η πρώτη μετά τον ΚΟΥΡΟ με κατεύθυνση την Π Φώκαια, Α2 είναι η επόμενη).

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, για τις επόμενες τρεις επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός και σχετική προκήρυξη ¨τρέχει” στις εφημερίδες ενώ έχει ήδη αναρτηθεί στο site της ΕΤΑΔ.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (E-AUCTION), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΔ Α.Ε. ΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

Η ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), σε
συνέχεια της επιτυχούς διεξαγωγής των ηλεκτρονικών ανοιχτών
πλειοδοτηκών διαγωνισμών για την εκμίσθωση δύο θέσεων (Α1 & A2) στο
παραθαλάσσιο ακίνητο Αλυκών Αναβύσσου για την εγκατάσταση
τροχήλατων καντινών και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και
τραπεζοκαθισμάτων, επαναπροκυρήσει τρεις ηλεκτρονικούς ανοικτούς
πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των εναπομείναντων τριών
θέσεων (Α3, A4, Α5) για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών και την
ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και τραπεζοκαθισμάτων, επιφάνειας από
500τμ (min.) με δικαίωμα επέκτασης έως 1.000τμ (max) έκαστη εντός
καθορισμένου περιγράμματος, όπως αυτές εμφαίνονται στο με αριθ.
Σχεδίου 1007/22 Μαίου 2017 Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΕΤΑΔ με
κλίμακα 1:1000.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων,
Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και
Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ.
Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων ορίζεται τριετής, με έναρξη από την
ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης
για δύο ακόμα έτη από την ημερομηνία λήξης έκαστης αρχικής μίσθωσης,
κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν επιπλέον σχετικά με
τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να προμηθευτούν τους γενικούς και
ειδικούς όρους των διαγωνισμών από τις 22.06.2018 στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr, όπου και θα αναρτηθεί το σχετικό
υλικό.

Γεώργιος Τερζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Categories