Το video της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 27/6/18

Ανεπαρκείς χαρακτηρίστηκαν από την Μείζονα Μειοψηφία οι εξηγήσεις που έδωσε ο τ.Πρόεδρος της ΑΔΜΚΕΣ Μ.Χαρίτος αναφορικά με την υπόθεση των διαγωνισμών στις Καντίνες του Θυμαριού. (στην αρχή του video έως το 15min)

Στον Εισαγγελέα παρέδωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού το video της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου η Δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση του ξυλοδαρμού. (17 min)

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο φάκελος με τις καταγγελίες Πολιτών για παράνομη λειτουργία Καταστήματος στην Σαρωνίδα το οποίο συνδέεται με το περιστατικό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Δημοτών, προκειμένου να εξεταστεί η ανάκληση η όχι της άδειας αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. (19ο min)

Ενημέρωση και πρόταση του Δημάρχου σχετικά με την πρόσφατη αιφνίδια απόφαση κατάργησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Π.Φώκαιας.(21omin)

Ενημέρωση Δημάρχου για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην διαχείριση Απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που υπήρξε στον ΧΥΤΑ Φυλής.(27o min)

Κατσούλης: 1. “Διαφωνώ με τους χειρισμούς της ΑΔΜΚΕΣ”

2.Για έγγραφο που κατατέθηκε στην ΔΚ Αναβύσσου από Δημότες της Αναβύσσου. Το έγγραφο δεν έχει ονόματα αποστολέων και δεν μπορεί να απαντηθεί λέει ο Δήμαρχος (50ο min)

Δημητρίου (1:00 ) Ερωτήσεις για χώρο σκουπιδιών στη Σαρωνίδα, για αεροδιάδρομους και άλλα επίκαιρα θέματα

video by LocalWebtv

1. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

3. Επικύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Ιούλιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Λήψη απόφασης περί παράτασης μισθώματος χρήσεως χώρου» για την λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην πλατεία Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

5. Λήψη απόφασης προσδιορισμού Τιμή Ζώνης – Κωδικός Ζώνης – Χαρακτηρισμός – Ορισμός Συντελεστή Οικοπέδου κ Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τις περιοχές Αναβύσσου και Πέτα Κουβαρά.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

9. Διόρθωση της 57/2018 απόφασης Δ.Σ. περί διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018 ως προς την προμήθεια: « Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων –μηχανημάτων έργου».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

10. Λήψη απόφασης περί απορρόφησης προσωπικού από προσληφθέντες κατά το διάστημα 1/1/2008-31/12/2010 βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.3584/2007.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

11. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»

12. Επικαιροποίηση της 48/2018 απόφασης ΔΣ: Σύσταση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

13. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριμένης πράξης « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5003608.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

14. Λήψη απόφασης επί έκθεσης εκτίμησης ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη και Κουντουριώτη στο ΟΤ 670 του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου β΄ κατοικίας «παραλίας» Καλυβίων και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

15. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” (προϋπολογισμού 68.339,35 ευρώ με ΦΠΑ, κάτω του 1.000.000 ευρώ)
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
16. Ορθή επανάληψη της 123/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίηση Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής:

17. Ορθή επανάληψη της 124/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκριση Κανονισμού Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής:

18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων

Categories