Ομιλία και προτάσεις του ΝΑΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στη ημερίδα του «ΥΠΕΝ» για το «Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς Γ Προτεραιότητας»

Ομιλία και προτάσεις του ΝΑΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στη ημερίδα του «ΥΠΕΝ» για το «Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς Γ Προτεραιότητας»

“Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκδήλωση σας και να σας μεταφέρω τις ευχές της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου για την επιτυχία των κοινών προσπαθειών μας.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών συνδυάζονται πλήρως με τις προσπάθειες, που κάνουμε όλοι μαζί, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της χώρας.
Μιας ανάπτυξης με πρόσημο βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης του αναπτυξιακού της ρόλου, έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία της Περιφέρειας και των αρμοδιοτήτων της και εν δυνάμει το σύνολο των περιφερειακών υποθέσεων.
Στις προτεραιότητες του Προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Περιφερειακής Αρχής καθώς και οι στόχοι του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί ως κατευθυντήριο πλαίσιο προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Αφετηρία του σχεδιασμού αποτελεί το Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας, για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την προστασία της εργασίας, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας – Task Force από υπαλλήλους της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία έχει την ευθύνη υποστήριξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ως έχουσα την ευθύνη της υλοποίησής του.

Προσπαθώντας να κάνω μια αποτύπωση της διάρθρωσης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Περιφέρεια Αττικής αύτη πραγματοποιείται

• στο Λεκανοπέδιο μέσω ανάλογων αγωγών οι οποίοι καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή της Ψυττάλειας, αφού προηγηθεί ο βιολογικός καθαρισμός τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας. Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης είναι 6.000 χλμ. από τα οποία τα 250 χλμ. καταλήγουν στο παλαιό παντοροϊκό σύστημα (όμβρια και ακάθαρτα μαζί) και καλύπτουν το κέντρο της Αθήνας. Στο υπόλοιπο μήκος εφαρμόστηκε αποκλειστικά χωριστικό σύστημα με διαφορετικά δίκτυα για τα ακάθαρτα και τα όμβρια. Οι αγωγοί ακαθάρτων μεγάλης διατομής διέρχονται από περιοχές των οποίων οι κλίσεις επιτρέπουν τη φυσική ροή των λυμάτων λόγω της βαρύτητας, εκτός του Παραλιακού Συλλεκτήρα της ακτής Σαρωνικού, η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται με 44 ενδιάμεσα αντλιοστάσια ισχύος 11MW.

• ενώ το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης δέχεται τα βοθρολύματα από όλη την Αττική, καθώς και περιορισμένο όγκο νωπών λυμάτων από τους Δήμους Πεύκης, Λυκόβρυσης και Κηφισιάς. και διαθέτει β’ βάθμια επεξεργασία με αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων τον Κηφισό, μέσω του ρέματος Πύρνας.

• Η Ανατολική Αττική διαθέτει σε λειτουργία τρεις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων αυτές
o του Μαρκόπουλου, του Λαυρίου και της Κερατέας
με αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης των ΚΕΛ Κορωπίου, Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαραθώνα και Σαρωνικού.

• ενώ στην Δυτική Αττική λειτουργούν τέσσερις βιολογικοί καθαρισμοί
o η ΕΕΛ Μεγάρων, η ΕΕΛ Βιλίων, η ΕΕΛ Ερυθρών και το ΚΕΛ Θριασίου Πεδίου
με αναγκαιότητα άμεσης ολοκλήρωσης των ΚΕΛ Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό.

• Εδώ θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στα νησιά της Αττικής.
Πρόκειται για το σύμπλεγμα νησιών του Αργοσαρωνικού, που εμφανίζει αρκετές ιδιαιτερότητες όπως για παράδειγμα ότι δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ (πλην της Σαλαμίνας).
Τα νησιά αυτά, στηρίζουν τον τουρισμό της Αττικής, δέχονται σημαντικές πιέσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξυπηρετούν υπερδεκαπλάσιο (σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό) το καλοκαίρι και εν γένει στερούνται κατάλληλων υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Αρμόδιοι φορείς για τα έργα αυτά, είναι οι οικείοι νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι και προφανώς στερούνται του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού.
Η Περιφέρεια Αττικής, συνδράμει τους Δήμους αυτούς, ωστόσο δεν μπορεί να τους υποκαταστήσει.
Απαιτείται κατά την άποψη μας μια νομοθετική παρέμβαση ώστε τα νησιά αυτά να αποκτήσουν κατάλληλους φορείς διαχείρισης (π.χ. μπορεί να εξεταστεί η επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ στα νησιά του Αργοσαρωνικού ή η σύσταση μιας νέας ΔΕΥΑ Νήσων Αργοσαρωνικού).
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υφίστανται οι ΕΕΛ Πόρου, Μεθάνων και Κυθήρων, ενώ προγραμματίζονται οι ΕΕΛ Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Αίγινας.

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 στις πολιτικές Εθνικού Επιπέδου και συγκεκριμένα στις «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και στο πλαίσιο προστασίας των υδάτινων πόρων προσδιορίζεται ο Θεματικός Στόχος 6 μεταξύ άλλων και με την … υλοποίηση υποδομών δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας
ενώ
στις πολιτικές Περιφερειακού Επιπέδου στον στρατηγικό στόχο 7 με θέμα “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Αττικής – συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενου” του θεματικού άξονα Α “προστασία περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής”
προβλέπονται οι κατευθύνσεις για
1. Κατασκευή – Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης,
2. Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε αστικές περιοχές και δράσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
3. προγράμματα παρακολούθησης της λειτουργίας των υφιστάμενων ΕΕΛ και δράσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων υφιστάμενες ή σε νέες ΕΕΛ,
4. η κατασκευή – ολοκλήρωση ΕΕΛ Περιφέρειας (Ανατολική Αττική)
5. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας υφιστάμενων ΕΕΛ της Αττικής

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συνεργασία της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων, συζητούν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας.
Οι οικισμοί Γ προτεραιότητας τηρούνται σε κατάλογο που διαμορφώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει την ευθύνη για την πορεία εφαρμογής και συμμόρφωση της χώρας μας με την σχετική Κοινοτική Οδηγία 91/271.
Πέραν των έργων οικισμών Γ προτεραιότητας της Αττικής, που χρηματοδοτούνται ήδη από το την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπάρχουν ακόμα αρκετοί οικισμοί Γ προτεραιότητας στην Αττική, που δεν έχουν την απαραίτητη ωριμότητα ή/και δεν διαφαίνονται διαθέσιμοι πόροι για την κατασκευή έργων, και σε αυτούς τους οικισμούς επικεντρώνεται το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής είναι σε συνεχή συνεργασία με την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την οποία έχουν εκχωρηθεί πόροι 240 εκ € του Ταμείου Συνοχής για έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, οικισμών Α΄, Β’ και Γ’ προτεραιότητας στην Αττική.

Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση της πρότασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Αττική και η δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας των αρμόδιων φορέων των έργων.

• Για την Περιφέρεια Αττικής η διαχείριση των απόβλητων της είναι η αξιοπρέπεια της.
• Τα προβλήματα μας τα λύνουμε… στην αυλή μας.

Καλή Επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.

Categories