Δ.Τ Π.Φιλίππου-«Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου της αποχέτευσης των περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                            Παλλήνη 12-7-2018

Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου της αποχέτευσης των περιοχών Κορωπίου – Παιανίας.

            Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» έλαβαν την Τετάρτη 11 Ιουλίου από τους υπεύθυνους της αναδόχου εταιρείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου και ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης κατά την επίσκεψή τους σε σημεία εκτέλεσης εργασιών, μαζί με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Αλέξανδρο Καλογερόπουλο και τον υπάλληλο του Τμήματος Ειδικών Έργων της Περιφέρειας Παρασκευά Αναστασάκη.

Η ενημέρωση αφορούσε σε τρία βασικά θέματα:

  • Σχετικά με τη διάνοιξη – κατασκευή της μικροσήραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) στη Βραυρώνα, άμεσα θα ξεκινήσει το δεύτερο τμήμα της σήραγγας από την πλευρά της Βραυρώνας (600 μέτρων), το οποίο έχει καθυστερήσει λόγω αργοπορίας των διαδικασιών από το Δασαρχείο. Αναμένεται δε να παραδοθεί εντός του επόμενου εξαμήνου.
  • Αναφορικά με την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Καθίζησης, υπολείπεται να παραδοθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ο χώρος όπου θα γίνει η κατασκευή.
  • Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών αδειών, για την ολοκλήρωση της οποίας γίνονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι απαραίτητες ενέργειες.

Μετά και την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα έχει υλοποιηθεί εντός του 2019 το σύνολο του σημαντικού αυτού έργου υποδομής που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών Κορωπίου και Παιανίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δ/νση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Παλλήνη, Τ.Κ. : 15351

Τηλ.: 213 200 5103

Fax: 213 200 5105

E-mail: ant.anatolikis@patt.gov.gr

Categories