Προσλήψεις οκτώ ατόμων στο δήμο Σαρωνικού

Στην πρόσληψη οκτώ ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – ∆ίµηνης Απασχόλησης, προχωρά η Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr

 

Categories