Κοιμητήριο Καλυβίων. “Ξεκολλάνε” οι εργασίες δημιουργίας οικίσκου για τις ανάγκες εκταφών.

Περίπου 4 χρόνια κρατάει η προσπάθεια του Διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας  με την συνδρομή του Συμπαραστάτη του Δημότη, για την δημιουργία ειδικού οικίσκου στο Κοιμητήριο Καλυβίων για τις ανάγκες φροντίδας των οστών όταν πραγματοποιούνται εκταφές.

Αφού το θέμα ήρθε και σε Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με την δέσμευση του υπευθύνου Αντιδημάρχου Σάββα Γκέραλη  -περί σύνταξης Νέου κανονισμού Κοιμητηρίων ο οποίος ποτέ δεν εκπονήθηκε, τον Απρίλιο του 2017  στήθηκε ο οικίσκος της φωτογραφίας και έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος των εργασιών εκ μέρους της ΔΚ Καλυβίων που  είχε αναλάβει το έργο. Σε πρόσφατη συζήτηση με τον Δήμαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σωφρόνη του ζήτησα να παρέμβει ο ίδιος για να τελειώσει επί τέλους το “Γεφύρι της Άρτας”. Υποσχέθηκε άμεση αποπεράτωση και βλέποντας σήμερα 11/8 τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει (διάνοιξη βόθρου για την απορροή των νερών πλύσης) ελπίζω ότι δεν θα είναι μακρυά ο καιρός που οι συγγενείς των νεκρών θα παρίστανται σε μία αξιοπρεπή- και όχι ταπεινωτική όπως σήμερα- διαδικασία της εκταφής που είναι και ο ύστατος χαιρετισμός και απόδοση τιμής στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

   
Categories