30/8.Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 30η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση των 821,822,823,824/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης για  την ταμειακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Σαρωνικού στα πιστωτικά ιδρύματα.

Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

  1. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.705,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 25-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων αυτών» για την προμήθεια μειωτήρα για το αντλιοστάσιο Γαλάζιας Ακτής Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 300,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6615.001 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και φωτοτυπικές εργασίες για την ενημέρωση των δημοτών» για τη δημιουργία σελιδοδείκτη και μπάνερ για τις ανάγκες της εκδήλωσης βράβευση του προγράμματος «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ» του Δήμου Σαρωνικού

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαρωνίδας.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη Δ.Κ. Σαρωνίδας.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Καλύβια 24/8/2018

Αριθ.Πρωτ 10794

Categories