Αποχετευτικό Σαρωνικού: Το ακριβές σκεπτικό της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου. (Διαύγεια)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του 3ου θέματος, θέτει υπόψη του Συμβούλιου την με αριθμό πρωτ. 13628/2018 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, η οποία έχει όπως παρακάτω:
Όπως είναι γνωστό οι οικισμοί Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου μας αποτελούν οικισμούς Γ΄ κατηγορίας. Ο Δήμος μας έχει εκπονήσει μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων των ως άνω οικισμών, για το εσωτερικό δίκτυο αυτών.
Με έγγραφα τα οποία έχει αποστείλει κατ΄ επανάληψη στην ΕΥΔΑΠ καθώς και σε συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με τους υπευθύνους αυτής, είχε θέσει επιτακτικώς το θέμα, προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τον αποδέκτη, αφού υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της επιβολής των προστίμων.

Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ειπώθηκαν διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της χωροθέτησης του ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, το οποίο θα εξυπηρετούσε και τους οικισμούς Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου μας, εφόσον αποκλείστηκε η λύση της Ψυτάλλειας. Στην παρούσα φάση η λύση του ΚΕΛ ΒΙΟΠΑ έχει ναυαγήσει, γεγονός που όλοι γνωρίζουμε, και ως εκ τούτου ουδεμία λύση πλέον διαφαίνεται. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα το πρόβλημα να μην επιλύεται αφού όλες οι προτάσεις που ειπώθηκαν είναι ανέφικτο πλέον να υλοποιηθούν.
Όλα τα παραπάνω εκτέθηκαν στην ΕΥΔΑΠ με έγγραφο του Δήμου, στο οποίο προτάθηκε μεταξύ των άλλων η λύση του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας , το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει τους δύο (2) οικισμούς του Δήμου.
Πλέον των ανωτέρω τέθηκε το θέμα της επιμήκυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού κατά ένα χιλιόμετρο για διάθεση σε μεγαλύτερο βάθος, και προτείνει επίσης την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που θα προκύψει από την έξοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, για βιομηχανική και γεωργική χρήση, για αναδάσωση, άρδευση αστικού πρασίνου καθώς και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Πλην του εγγράφου του Δήμου μας, έγγραφο προς την ΕΥΔΑΠ απέστειλε και ο Δήμος Σαρωνικού, με το οποίο ζητάει να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς και διαχείρισης των λυμάτων της παραλιακής ζώνης Σαρωνικού – Κρωπίας από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, αφού εξασφαλιστούν τόσο οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την επέκτασή του, όσο και η επιμήκυνση του υποθαλάσσιου αγωγού κατά ένα χιλιόμετρο.
Η ΕΥΔΑΠ με έγγραφό της μας απήντησε ότι δεν έχει αντίρρηση επί των προτάσεών μας, αφού αποτελεί κοινό στόχο η άμεση υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στις περιοχές των οικισμών του Δήμου Κρωπίας και του Δήμου Σαρωνικού, πλην όμως οι εμπλεκόμενοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας, θα πρέπει να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Διευκρινήσεις επί του θέματος έδωσε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης όπως και ο παρευρισκόμενος Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, οι οποίοι απάντησαν και σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Διονύσιος Κερασιώτης αναφέρει ότι συμφωνούν με την βασική κατεύθυνση της εισήγησης δηλαδή τα λύματα από την Αγ. Μαρίνα, Αγ. Δημήτρη και το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού να επεξεργάζονται στο ΚΕΛ Κορωπίου- Παιανίας με δυο παρατηρήσεις. Κατά την γνώμη τους δεν πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση η επέκταση του υποθαλάσσιου αγωγού κατά 1 χλμ., αυτό προτείνουν πρώτα να το δείξει η μελέτη, αν είναι δηλαδή απαραίτητο ή όχι, όπως επίσης η μελέτη θα πρέπει να δείξει και τι πρέπει σε ότι αφορά την επεξεργασία του νερού και την καταλληλότητα του για άρδευση μονοετών, πολυετών φυτών.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ευάγγελος Ρεμπάπης αναφέρει ότι συμφωνούν τα λύματα της παραλιακής ζώνης Σαρωνικού – Κρωπίας να επεξεργάζονται από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας. Σε ότι αφορά την επέκταση του αγωγού και την επεξεργασία του νερού διατηρούν επιφυλάξεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
2. Το με αριθμό πρωτ. 8628/2018 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού προς την ΕΥΔΑΠ. Α.Ε.
3. Την με αριθμ. 13628/2018 εισήγηση του Γραφείο Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρέχει σύμφωνη γνώμη σε ότι αφορά την υλοποίηση της πρότασης τόσο του Δήμου Κρωπίας όσο και του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με την οποία, προτείνεται η δυνατότητα μεταφοράς και διαχείρισης των λυμάτων της παραλιακής ζώνης Σαρωνικού – Κρωπίας από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, αφού εξασφαλιστούν τόσο οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την επέκτασή του, όσο και η επιμήκυνση του υποθαλάσσιου αγωγού κατά ένα χιλιόμετρο, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.
Επισημαίνει την αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών από πλευράς ΕΥΔΑΠ, τόσο για την επιμήκυνση του υποθαλάσσιου αγωγού κατά ένα χιλιόμετρο για διάθεση σε μεγαλύτερο βάθος, όσο και για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που θα προκύψει από την έξοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, για βιομηχανική και γεωργική χρήση, για αναδάσωση, άρδευση αστικού πρασίνου καθώς και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, με την ως άνω προϋπόθεση.
Η παρούσα λαμβάνεται κατόπιν σχετικού έγγραφου της ΕΥΔΑΠ, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια δεν έχει αντίρρηση επί των ανωτέρω προτάσεων, αφού αποτελεί κοινό στόχο η άμεση υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στις περιοχές των οικισμών του Δήμου Κρωπίας και του Δήμου Σαρωνικού πλην όμως οι εμπλεκόμενοι Δήμοι , μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κρωπίας θα πρέπει να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Απόψεις θα διατυπώσουν και οι Δήμοι Σαρωνικού και Παιανίας, στους οποίους θα διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος Η Γραμματέας Tα Μέλη

Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε πριν λίγες ώρες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΩΩΟ6ΩΛ6-ΥΞ8

Categories