Τρίτη 25/9. Μοναδικό Θέμα το Αποχετευτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η  οποία θα   γίνει  στο Δημοτικό κατάστημα την 25η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακής ζώνης των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

                                                                                                                                                                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ    

Categories