Πέμπτη 11/10 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 11η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και προγραμματισμός για τη δημιουργία 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Π. Φώκαια Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Σαρωνικού με κωδικό MIS 5002642, για το υποέργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού ».
Εισηγητής :Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
3. Παράταση χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου « Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
4. Παράταση χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
5. Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού Τιμή Ζώνης – Κωδικός Ζώνης – Χαρακτηρισμός – Ορισμός Συντελεστή Οικοπέδου κ Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τις περιοχές Αναβύσσου και Πέτα Κουβαρά.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας
Εισηγητής: Τμήμα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης
7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της υπηρεσίας καθώς και ευεργετικών διατάξεων του Ν.4555/2018.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
8. Λήψη απόφασης επί των αρ. πρωτ. 9734/2018, 9794/2018 και 12184/2018 αιτήσεων περί ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories