Αποχετευτικό Σαρωνικού. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου.

Δημοσιεύτηκε πριν λίγη ώρα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  η από 28/9/18 απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου σχετικά με το Αποχετευτικό Σαρωνικού

Δείτε εδώ όλο το σκεπτικό και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου

αποφαση 6ΖΨΛΩΛΝ-ΒΦΑ

Categories