Ντίνος Χασάπης. Η παρουσίαση στην ΙΖ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών στον Δήμο 3Β- video

Η ομιλία του Καθηγητή Χημείας και Τεχνολογίας Φυσικών Πόρων κ. Κωνσταντίνου Χασάπη στην ΙΖ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής 3-7 Οκτωβρίου 2018

videο: Οδυσ.Μανουσαρίδης

Categories