Το video της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 24/10/18

video by LocalWeb TV

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για τα δικαστήρια της ΑΔΜΚΕΣ (στην αρχή του video) Μετά από ερώτηση Μ Τσαλικίδη, διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο της ΑΔΜΚΕΣ Μ. Αδάμη

Κατσούλης για  απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή του 2017 για Καντίνες Αλυκών (6ο min)

Κωσταντέλος για εργασίες στην Πλατεία Αγ Νικολάου και στον παράδρομο της Λ.Καραμανλή. Απαντήσεις Σ. Γκέραλη και Μ. Χαρίτου  (9ο min)

Τζιβίλογλου για το έργο της πλακόστρωσης  (28ο min)

Αθανασόπουλος για αποχετευτικό Κουβαρά που συζητήθηκε στο Περιφερ. Συμβούλιο και δεν παρέστη ο Δήμος. Απάντηση Ηλ. Μπουκοβάλα (390)


1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 884,81 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών (44ο min)

2. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικού

3. Επικύρωση των 1012,1013,1014,1015,1016/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Νοέμβριο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Eπικαιροποίηση της αρ.401/2011 απόφασης Δ.Σ περί «Εξέτασης ζητήματος αναφορικά με το δικαίωμα εξαγοράς του τριαξονικού αυτοκινήτου – φορτηγού, μάρκας MERCEDES με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7305, που είχε μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο τέως Δήμος Καλυβίων».
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών (53ο min)

5. Eπικαιροποίηση της αρ.361/2011 απόφασης Δ.Σ περί «Εξέταση ζητήματος αναφορικά με το δικαίωμα εξαγοράς του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μάρκας MERCEDES τύπου 2636 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας που είχε μισθώσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η τέως Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας».
Εισηγητής: : Δ/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών

6. Eπικαιροποίηση της αρ. 31/2012 απόφασης Δ.Σ περί «Λήψη απόφασης περί εξαγοράς δύο φορτηγών μάρκας CITROEN τύπου BERLINGO με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7283 και ΚΗΙ 7284 αντίστοιχα, που είχαν μισθωθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον τέως Δήμο Αναβύσσου.
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
7. Eπικαιροποίηση της αρ. 32/2012 απόφασης Δ.Σ περί «Λήψη απόφασης περί εξαγοράς ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, μάρκας VOLVO, χωρητικότητας 20κ.μ. με αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 7269 και ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας FORD με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478, που είχαν μισθωθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον τέως Δήμο Αναβύσσου».
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
8. Eπικαιροποίηση της αρ. 299/2014 απόφασης Δ.Σ περί «Λήψης απόφασης περί προεξόφλησης των τιμολογίων της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμό 7412Α /28-01-2011, παράρτημα 50 της ΑΤΕ LEASING Α.Ε. καθώς και την εξαγοράς του λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ- 5512.
Εισηγητής: Δ/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

10. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ΄ Φάση)». (1:09 hr)
Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».(1:012)
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12. Λήψη απόφασης περί εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2018και εξειδίκευση πιστώσεων.
Εισηγητής :Δήμαρχος

Categories