Σε εξέλιξη η κατεδάφιση κατασκευών στην παραλία του Ξενοδοχείου ¨Μαύρο Λιθάρι”

Σε εξέλιξη η κατεδάφιση κατασκευών στην παραλία του Ξενοδοχείου ¨Μαύρο Λιθάρι” καθώς αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα του Υπουργείου αποξηλώνουν ακόμα και μικρές προβλήτες-κράσπεδα που είχαν διαμορφωθεί από την Επιχείρηση.

Από πληροφορίες που έχουμε από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της Επιχείρησης, τα κιόσκια και οι  κατασκευές που προυπήρχαν, αποξηλώθηκαν από την ίδια την Επιχείρηση στο διάστημα των 5 ημερών που είχε μεσολαβήσει από την πρώτη επιχείρηση κατεδάφισης που δεν πραγματοποιήθηκε για τεχνικούς λόγους που άπτονταν στην ΔΕΔΗΕ

Categories