Η Τακτική Συνεδρίαση Σαρωνικού της 15/11/18. video

Συζήτηση για τα έργα στην Λ Αναβύσσου: “Πυρ ομαδόν” των Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας κατά της Δημοτικής Αρχής για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ανάπλασης της διαχωριστικής νησίδας στην Λ.Καραμανλή – Να συζητηθεί στο τοπικό λέει ο Δήμαρχος με τους αντιδρώντες να ισχυρίζονται πως είναι δώρο-άδωρο καθώς έχει περατωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών χωρίς την ενημέρωση και την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού και των κατοίκων. Οργισμένη ομιλία του Τοπικού Συμβούλου Ηλία Πατσιαούρα με προσωπική (λεκτική) επίθεση στον Δήμαρχο ο οποίος προτίμησε να απαντήσει σε χαμηλούς τόνους και συστάσεις ενω καμία θέση δεν πήρε ο Αντιδήμαρχος Σάββας Γκέραλης που είχε την πρωτοβουλία και τον συντονισμό του έργου της Ανάπλασης. Προηγουμένως , εκπρόσωπος των κατοίκων πέριξ του έργου, η κα Σίλια Δαλάκογλου,  αναφέρθηκε στο ιστορικό και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση με σχέδιο-μελέτη που θα τεθεί υπόψιν του Συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου, την Παρασκευή το απόγευμα. Το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της ΔΚ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.849,61 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 33.696,00 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002642 (2η ΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)”.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 71.530,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 9ης έως και 12ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση)
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 73.008,00 € από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Π.Δ.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την πράξη «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού” με κωδικό ΟΠΣ 5003608 (1η δόση επιχορήγησης: ποσό 35.100,00 € για Κοινωνικό Παντοπωλείο & ποσό 37.908,00 € για Κοινωνικό Φαρμακείο).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.264,24 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (επιλέξιμη δαπάνη για το Δήμο Σαρωνικού) για το έτος 2017,το οποίο αφορά τη δράση «Λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ

7. Αναμόρφωση (4η)Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

8. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά».
Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονικής ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για τη περαίωση των εργασιών του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού».
Εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης ημέρας τοπικής αργίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σαρωνικού .
Εισηγητής: Δήμαρχος

Categories