Κοιμητήριο Αναβύσσου. Έρευνα για καταγγελία σχετικά με παράτυπη ταφή σε οικογενειακό τάφο, κατέληξε με το εύρημα πως δεν υπήρξε καθόλου άδεια Ταφής

Κοιμητήριο Αναβύσσου. Έρευνα για καταγγελία σχετικά με παράτυπη ταφή σε οικογενειακό τάφο, κατέληξε με το εύρημα πως δεν υπήρξε καθόλου άδεια Ταφής

“Το Σάββατο 17/11/18 στο νεκροταφείο Αναβύσσου πραγματοποιήθηκε παράνομη εκταφή νεκρού πριν τη διέλευση τριετίας εν αγνοία και απουσία των οικείων του εκλιπόντος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ σεβόμενοι τον πόνο μου να μην αναφερθεί το όνομά μου”.

Αυτη την έγγραφη καταγγελία λάβαμε το μεσημέρι της Κυριακής 18/11/18  και καθώς σε τέτοια θέματα έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία από παλαιότερη σχετική υπόθεση, επικοινωνήσαμε αμέσως με την καταγγέλουσα η οποία μας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε για τον θάνατο θείας της από την Ανάβυσσο που θάφτηκε -όπως μας είπε- σε οικογενειακό τάφο του πατέρα της χωρίς να υπάρχει αυτό το δικαίωμα αλλά κυρίως γιατί ο τάφος ανοίχτηκε πριν την παρέλευση 3 ετων από την ταφή του, που έγινε τον Μάιο του 2016. Όπως μας διαβεβαίωσε η καταγγέλουσα, η ίδια δεν ειδοποιήθηκε όυτε από συγγενείς, ούτε από την ΔΚ Αναβύσσου επιρρίπτοντας την ευθύνη σε όλους τους προηγούμενους και κυρίως στον Δήμο καθώς έγινε εκταφή του πατέρα της χωρίς την έγκρισή της. Μάλιστα, δεν είχε επέλθει τελείως η αποσύνθεση και ο νεκρός επανατοποθετήθηκε εντός του τάφου στον οποίο έγινε η ταφή της θείας της.

Η συμβουλή που δώσαμε στην κα Γ.Μ. ήταν να απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Συμπαραστάτη του Δημότη ο οποίος θα μπορούσε να την βοηθήσει μιας και ο Ευάγγελος Μιχάλης είχε στο παρελθόν ασχοληθεί διεξοδικά με παρόμοια περίπτωση για το Κοιμητήριο Καλυβίων.

Και για το μεν πρώτο ερώτημα, αν δηλ η θανούσα είχε δικαίωμα ταφής σε αυτόν τον οικογενειακό τάφο, αυτό θα ήταν εύκολο να απαντηθεί, αρκεί να γινόταν έλεγχος στα αρχεία  που διατηρεί  η Δημοτική Κοινότητα. Να σημειώσουμε πως στο κοιμητήριο της Αναβύσσου και Παλαιάς Φωκαίας  εκτός των νεότερων οικογενειακών τάφων, έχουν παραχωρηθεί τιμής ένεκεν τάφοι, με καθεστώς οικογενειακών τάφων, στους αποβιώσαντες πρώτους κατοίκους αυτών, μέχρι 200 τάφοι στην Ανάβυσσο και 60 τάφοι στη Παλαιά Φωκαία, αναγνωρίζοντας και τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον αγώνα τους για την επιβίωση από την Μικρασιατική Καταστροφή και την Συνεισφορά τους στην ίδρυση και αναγνώριση των Συνοικισμών Αναβύσσου το1929 και Παλαιάς Φωκαίας το 1947.

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (2011) και για τις δύο περιπτώσεις παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής στον υπάρχοντα οικογενειακό τάφο εις αυτόν μόνον για εκείνον, προς τον οποίο ή για τον οποίο έγινε η παραχώρηση αυτού του τάφου, ή της συζύγου αυτού, ή των γονέων αυτού ή των τέκνων αυτού και των νομίμων τέκνων αυτών. Επίσης, Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου με βαθμό συγγενείας εξ αίματος μέχρι και Β βαθμού, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή αυτού μη υπάρχοντος, της συζύγου και των κατιόντων αυτού τέκνων. Και εν πάσει περιπτώσει, καθώς είναι προφανές  πλέον των άλλων, υπάρχει μία ενδοοικογενειακή διένεξη στην οποία εμείς δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε.

Το δεύτερο όμως ερώτημα, αποτέλεσε για μας αντικείμενο έρευνας που αφορά γενικότερα την κοινωνία μας και τα θρησκευτικά μας Έθιμα.

Επιτρέπεται δηλαδή να ανοίξει ο τάφος πριν την παρέλευση τριετίας?

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που σε έναν οικογενειακό τάφο χρειαστεί να ενταφιαστεί κάποιος συγγενής  όταν πχ,  πριν ένα χρόνο έχει ταφεί κάποιος άλλος?

Ανατρέξαμε σε εκκλησιαστικές πηγές στο διαδίκτυο, ρωτήσαμε και κάναμε ραντεβού με Ιερείς εντός και εκτός Σαρωνικού, αποτανθήκαμε ακόμα και σε Γραφεία Τελετών των Αθηνών όμως δεν βρήκαμε κανένα Νομικό πλαίσιο και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας αδυνατούσαν να απαντήσουν αν υπάρχει κάποια σχετική διάταξη. Ένα γραφείο τελετών στο Μενίδι, μας είπε ότι κανονικά θα έπρεπε η θανούσα να ¨φιλοξενηθεί” σε άλλον τάφο για 3 χρόνια, και κατόπιν να γίνει εκταφή και μεταφορά των οστών της στον οικογενειακό τάφο.

Βέβαια, σε όλους τους κανονισμούς που διαβάσαμε πολλών Δήμων, όπως και σε αυτόν του Δήμου Σαρωνικού, ρητώς αναφέρεται πως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκταφή, πριν την τριετία (η τετραετία σε άλλους Δήμους) εκτός αν υπάρχει εντολή Εισαγγελέα χωρίς όμως να αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους ο Εισαγγελέας θα έδινε τέτοια εντολή. Γιατί όπως και να έχει, η εκταφή και η τακτοποίηση του χώρου είναι απαραίτητα πριν την ταφή του νέου νεκρού.

Για παράδειγμα στον Κανονισμό του κοντινού μας Δήμου 3Β, αναγράφεται :  ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.  Η για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας ενεργείται μόνο κατόπιν αδείας της Εισαγγελικής Αρχής και μετά την καταβολή των οριζομένων δικαιωμάτων που αναφέρονται με την εκάστοτε ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση καθορισμού των δικαιωμάτων και τελών των Κοιμητηρίων του Δήμου μας.

Σε άλλον κανονισμό Δήμου, αναγράφεται “Η εκταφή των νεκρών πριν παρέλθει η τριετία επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του αρμοδίου εισαγγελέα”.

Και σε άλλον, «η ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί στα δημοτικά νεκροταφεία, ενεργείται μετά την παρέλευση τριετίας από την ταφή (σε άλλα κοιμητήρια τετραετίας). Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προ της εκπνοής της τριετίας (ή τετραετίας),ενεργείται μόνον κατόπιν της σχετικής άδειας του εισαγγελέως»

Έτσι, κρατήσαμε μόνον ό,τι αναγράφουν όλοι οι Κανονισμοί των Δημοτικών Κοιμητηρίων (και αυτός του Δήμου Σαρωνικού) πως χρειάζεται Εισαγγελική Παραγγελία για να ανοίξει τάφος πριν την τριετία η τετραετία χωρίς όμως να βρούμε κάποια άλλη τεκμηρίωση.

Κλείνοντας την έρευνα και για λόγους δεοντολογίας, ζητήσαμε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού κο Σάββα Γκέραλη ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των Κοιμητηρίων του Δήμου Σαρωνικού και του υπόβάλαμε τα δύο ερωτήματα, αν δηλ:

1. Υπήρχε δικαίωμα ταφής της θανούσης στον εν λόγω οικογενειακό τάφο?  Έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ιδιοκτησίας ? και

2. H  Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου έπρεπε πριν εκδώσει την άδεια Ταφής, να λάβει υπόψη της, πως στον εν λόγω οικογενειακό τάφο υπήρχε πρόσφατη ταφή που δεν είχε συμπληρώσει τριετία?

Ο Σάββας Γκέραλης στο πρώτο ερώτημα απάντησε, πως η συγγένεια της θανούσης με τον πρώτο δικαιούχο δικαιολογούσε την ταφή της εκεί και μας ανέφερε τα ονόματα και τις συγγένειες τα οποία δεν νομίζουμε ότι είναι αναγκαίο να αναφερθούν.

Στο δεύτερο ερώτημα, επειδή ο ίδιος δεν έχει υπογράψει την άδεια, κάλεσε στο τηλέφωνο την Πρόεδρο της ΔΚ Αναβύσσου Όλγα Κετέογλου για να επιβεβαιώσει και να απαντήσει.

Και στο σημείο αυτό έσκασε η βόμβα: H Πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά πως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΑΦΗΣ. Συμπλήρωσε δε, ότι απλά ρωτήθηκε αν μπορούσε να γίνει η ταφή σε αυτόν τον οικογενειακό τάφο και απάντησε θετικά, στο πλαίσιο όμως μίας πληροφόρησης και όχι επίσημης άδειας για την οποία κανείς από τους εμπλεκόμενους συγγενείς η το Γραφείο Τελετών ενδιαφέρθηκε να υποβάλει τα κατάλληλα έγγραφα για την έκδοσή της!!

Μετά απ αυτή την εξέλιξη, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε!!

Οι Επόμενες κινήσεις ανήκουν στην καταγγέλουσα και προφανώς σε όσους ενεπλάκησαν σε αυτή την διαδικασία ταφής.

Categories