Η Αναπροσαρμογή τελών Δήμου Σαρωνικού για το 2019. video ολόκληρης της Συνεδρίασης της 27/11/18 – Πίνακας Αποφάσεων

3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019. (video by Paraktios.gr)

Μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2019 κατά 50% στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας, κατά 20% στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και κατά 10% στις Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Κουβαρά.


1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη, τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019. (Αμετάβλητα) 

2. Καθορισμός συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2019. (Αμετάβλητος)

(video by LocalWeb tvgr)


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕ 2 VIDEO (by lOCALwEBtv)

 

Πίν δημ 22 18

Categories