Δ.Τ-Οι θέσεις του Γ.Σ Κερατέας για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

O Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ συμμετέχει στην δημόσια διαβούλευση του νέου αθλητικού νομοσχεδίου.

Ξεκαθαρίζουμε ότι το νομοσχέδιο είναι απαραίτητο και σε πολλά σημεία στην σωστή κατεύθυνση για  την εξυγίανση των ερασιτεχνικών σωματείων.

Οι προβλέψεις για το μητρώο εκπαιδευτών-προπονητών, για την εκπροσώπηση των σωματείων στις Γ.Σ. των αθλητικών ομοσπονδιών, και ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος, είναι  αιτήματα του Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ που επιτέλους υλοποιούνται.

Όμως υπάρχουν  στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις ,οι οποίες σε βάθος χρόνου μπορεί να φανούν επιζήμιες για το αθλητικό κίνημα.

Σε αυτή την βάση ο Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ απέστειλε στην Γ.Γ.Α. τις ακόλουθες προτάσεις αλλαγών σε άρθρα του νομοσχεδίου.

1)Κατάργηση της παραγράφου 6 στο άρθρο 33.

2)Στην παράγραφο 4 του άρθρου 47 προτείνουμε τον «δια βίου» αποκλεισμό από την επανεκλογή σε θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας σε όποιον εκδίδει  πλαστές βεβαιώσεις.

3)Στο άρθρο 48 ,προτείνουμε να παραμείνουν τα χρηματικά πρόστιμα ως έχουν, αλλά να καταργηθούν οι ποινές φυλάκισης ,για τα σωματεία που χρησιμοποιούν προπονητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γ.Γ.Α.

4)Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 ,προτείνουμε να ληφθούν υπ όψιν οι προηγούμενες θητείες (πριν την δημοσίευση του νόμου).

5)Στο άρθρο 108 παράγραφος 4 αα) και 4ββ),προτείνουμε οι διοργανώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ να έχουν την έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο αθλητικό κίνημα πρέπει να εργαζόμαστε για την βελτίωση των συνθηκών του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ελπίζουμε με τις προτάσεις να συμβάλουμε στην διαδικασία.

 

Το Δ.Σ. του Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 

Categories