Η πρώτη σκληρή (προεκλογική) σύγκρουση Σωφρόνη-Φιλίππου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27/12/18 με φόντο την Ενεργειακή Αναβάθμιση. video

Η πρώτη δημόσια αντιπαράθεση Δημάρχου Σαρωνικού Γιώργου Σωφρόνη και Υποψήφιου Δημάρχου Π Φιλίππου, με φόντο την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παρέμβαση και του υποψ. Δημάρχου Χρ.Τσιγαρίδα αν και οι δύο τελευταίοι δήλωσαν πως παρευρίσκονται ως απλοί πολίτες –  Σε αμφισβήτηση πλέον το έργο με την καταψήφιση του υπό συζήτηση θέματος – Διακόπτεται και πάλι το έργο ανάπλασης της νησίδας στην Λ. Αναβύσσου με δηλώσεις Δημάρχου και Σάββα Γκέραλη – Θέμα νομιμότητας του Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ  Σαρωνικού έθεσε ο Σπ, Δημητρίου- Να ανακαλέσει τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος με αφορμή την μη προσέλευση της αντιπολίτευσης στα δύο τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, ζήτησε ο Μανώλης Τσαλικίδης.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης ζητάει από τον Δήμαρχο να ανακαλέσει τις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος,  με αφορμή την μη απαρτία στα δύο πρόσφατα Δημοτικά Συμβούλια. (στην αρχή του video)

Ανδρ. Κωνσταντέλος για την νησίδα της Λ. Αναβύσσου και Σπ Δημητρίου για την νομιμότητα του Προέδρου Της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Σαρωνικού και Αλ Αθανασόπουλος για τις δηλώσεις Δημάρχου στις οποίες αναφέρθηκε ο Μ Τσαλικίδης (στα πρώτα λεπτά του video)

Δήμαρχος και Σ Γκέραλης για την νησίδα και το θέμα του Προέδρου της Ενωσης Χ Κυνηγαλάκη. (15ο min) ακολουθεί συζήτηση επ’ αυτών των θεμάτων έως το 44 min.

Η Συζήτηση του θέματος: (55ο min) “Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την «Υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014) για την εξασφάλιση υλοποίησης της Σύμβασης (εφεξής ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού” και σύμβασης Μεσεγγύησης για την σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) κατάθεσης του εκχωρούμενων απαιτήσεων από ανταποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σωφρόνη Γεώργιο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης”

Η όλη συζήτηση επικεντρώθηκε στην ουσία του έργου και όχι στο υπό συζήτηση θέμα καθώς αυτό ήταν συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων που είχαν ληφθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις καθώς η Σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ Δημάρχου και Εκπροσώπων της αναδόχου Εταιρείας.

Ο Δήμαρχος στην αρχή της συζήτησης έκανε ανασκόπηση του έργου το οποίο όμως αμφισβητήθηκε σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη από τους ομιλητές που ακολούθησαν (Κωνσταντέλος (1:15)

Ο Γ Τζιβίλογλου με παρέμβασή του (στο 1:33) ζήτησε από την Πρόεδρο να δοθεί ο λόγος στον Πέτρο Φιλίππου ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει ως Πολίτης και όχι υπό την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη. Ουσιαστικά όμως ήταν και η πρώτη του ανεπίσημη προεκλογική του παρέμβαση απέναντι στον σημερινό Δήμαρχο και τέως συνεργάτη του, Γιώργο Σωφρόνη.

Ο Π. Φιλίππου παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, οικονομική μελέτη η οποία καταδεικνύει πως η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση που έχει συνάψει ο Δήμος Σαρωνικού, αποτελεί μία ζημιογόνο πράξη για το Δήμο (1:37 min) σε σύγκριση με την περίπτωση χρηματοδότησης του έργου μέσω Δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στην μελέτη που κατέθεσε ο Π Φιλίππου (την δημοσιεύουμε πιο κάτω) , το κόστος στην διάρκεια των 12 χρόνων με την μέθοδο ΣΕΑ (Σύμφωνο Ενεργειακής Αναβάθμισης) που επέλεξε ο Δήμος Σαρωνικού, θα ανέλθει στα 19.564.178 ευρώ ενω με την δανειοδότηση από το ΤΠΔ  θα είναι  12.843.483 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερο κατά 6.720.695 ευρώ ήτοι κατά 560,060 ευρώ /έτος.

Κλείνοντας ο Π Φιλίππου, ζήτησε την ΑΝΑΚΛΗΣΗ όλων των αποφάσεων και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ζήτησε την ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ του έργου με νέους όρους και προυποθέσεις που θα λάβει υπόψη την συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οξύτατος στην απάντησή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού, (1:55 min) εξήγησε και πάλι το σκεπτικό από οικονομικής και τεχνικής πλευράς και υπεραμύνθηκε της σύμβασης λέγοντας πως ό,τι συγκρίνει ο Φιλίππου είναι ανόμοια μεγέθη καθώς η σύμβαση αφορά όχι μόνο σε προμήθεια όπως σε άλλους Δήμους που επικαλέστηκε  ο Αντιπεριφερειάρχης αλλά και σε παροχή υπηρεσιών, κάτι που θα ωφελήσει το Δήμο καθώς θα ελευθερωθεί το λιγοστό προσωπικό του Δήμου για την εκτέλεση άλλων εργασιών.

Κλείνοντας ο Δήμαρχος Σαρωνικού, τόνισε πως  ένα έργο που θα δώσει νέα πνοή στο Δήμο Σαρωνικού δεν αρέσει στον Φιλίππου καθώς δεν τον συμφέρει προεκλογικά και αυτός είναι ο λόγος που έδωσε εντολή να μην εμφανιστουν Δημοτικοί Σύμβουλοι στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια  και προσπαθεί να σταματήσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας στο δήμο μας που πάει να γίνει και για μία άλλη φορά ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολούθησε απέναντι στο ΚΕΛ

Στην ίδια λογική με αυτή του Φιλίππου κινήθηκαν και οι υπόλοιποι ομιλητές της Μειοψηφίας και οι Ανεξάρτητοι σύμβουλοι. Σημειώνεται η παρέμβαση του Νίκου Βολάκου (19o min) ο οποίος ναι μεν στηρίζει το έργο, όμως μετά απόσα είπε ο Φιλίππου και οι υπόλοιποι ομιλητές ζήτησε να αναβληθεί το θέμα και να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία. Την πρόταση Βολάκου υιοθέτησαν όλοι οι Σύμβουλοι Μειοψηφίας και οι Ανεξάρτητοι , με αποτέλεσμα να μην υπερψηφιστεί και να αναβληθεί το θέμα.

Κωσταντέλος στην αρχή του video

Τσαλικίδης 5οmin – Ζεκάκος 17 min – Βολάκος 19  min – Κατσούλης 30min – Πέγκας 40min +παρέμβαση Φιλίππου – Γκίνη 47 min – Ζεκάκος 50min – Κωνσταντέλος 53 min –Γεωργοπούλου 59 – Δημητρίου 1:10 –Γκέραλης 1:12 – Γκίνης 1:15 – Πρόεδροι Κοινοτήτων 1:22

Τον λόγο έλαβε και ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρ Τσιγαρίδας ο οποίος δήλωσε ότι στηρίζει τέτοιου είδους έργα, όμως όταν -έστω και μετά την ψήφισή τους- αναδεικνύονται σημεία προς επανεξέταση, καλό θα είναι για το καλό του τόπου να επανεξετάζονται.

Η LIVE μετάδοση που έκανε ο Paraktios, διεκόπη προς στιγμή λόγω έλλειψης mbytes στο κινητό κατά την έναρξη της τοποθέτησης , προκειμένου να “ανεφοδιαστεί” το τηλέφωνο. Για λόγους όμως ισονομίας απέναντι στους ομιλητές αναρτούμε το σχετικό τμήμα από την κάμερα με ιδιαίτερο video

Κλείσιμο Δημάρχου και ψηφοφορία (Αποτέλεσμα 12 υπέρ αναβολής, 10 υπέρ της πρότασης)

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩς ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 29/3/17

Η Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σαρωνικού. video

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΤΝΕΔΡΙΟΥ

LED_0314

file-1

file

 

 

 

Categories