Περιφέρεια Αττικής: Συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της Περιφέρειας

Στο πλευρό των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής που διεκδικούν, με τη στάση εργασίας τους την Παρασκευή το πρωί, δίκαια αιτήματα βρίσκεται η Περιφερειακή Αρχή, τονίζοντας παράλληλα ότι κατανοεί πλήρως την αναγκαιότητα επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, η Διοίκηση δηλώνει ότι το αίτημα της καταβολής αποζημιώσεων είτε αυτές αφορούν υπερωρίες, εξαιρέσιμα, οδοιπορικά και ανθυγιεινό επίδομα είναι αναμφίβολα δίκαιο. Παρατηρεί δε ότι, έχοντας συνείδηση της συρρίκνωσης που έχουν υποστεί οι συνθήκες διαβίωσης και απολαβών των εργαζομένων, ουδέποτε αρνήθηκε ή στάθηκε τροχοπέδη στην οποιαδήποτε διεκδίκηση που αφορά στη βελτίωσή τους.
Η Διοίκηση υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλά από τα ζητήματα που θίγονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής υπόκεινται σε κανόνες που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σαφέστατα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας οφείλουν να ακολουθούν ή να συμμορφώνονται σε αυτό, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πολιτική βούληση και διάθεση της Διοίκησης της Περιφέρειας.
Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η Διοίκηση έχει προχωρήσει με έγγραφά της είτε σε ερωτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία είτε σε αιτήματα για νομοθετικές ρυθμίσεις , προς διευθέτηση ή επίλυση ζητημάτων, που χρήζουν ερμηνείας, ή που δεν καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων

aftodioikisi.gr

Categories