25/2 και 6/3 συνεδριάζει το ΔΣ Σαρωνικού. Η ΑΔΜΚΕΣ επί ταπητος , σε εκκρεμότητα η συνέχιση του διακοπέντος συμβουλίου για τα LED

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 25/2 και την Τετάρτη 6/3, εκ των οποίων η δεύτερη αφορά αποκλειστικά την ΑΔΜΚΕΣ.
Η συζήτηση για την ΑΔΜΚΕΣ, η οποία αναμένεται μαραθώνια, εισέρχεται ως μοναδικό θέμα του Συμβουλίου, με τις υπογραφές των Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου Kωνσταντέλου Ανδρέα, Κατσούλη Δημήτριου, Γεωργοπούλου Παναγιώτας, Πέγκα Ανδρέα, Ζεκάκου Ευάγγελου, Τζιβίλογλου Γεώργιου, Τσαλικίδη Μανώλη, Γκίνη Μαρίας, Ράπτη Αγγελικής, Δημητρίου Σπυρίδωνα, Αθανασόπουλου Αλέξανδρου, Μιχαηλίδου Σοφίας, Αδάμη Μιχάλη και Χαρίτου Εμμανουήλ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 6η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 με τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναλυτική συζήτηση για τη λειτουργία της ΑΔΜΚΕΣ – Ενημέρωση για όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εταιρεία. Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 2399/14-2-2019 αίτηση Δημοτικών Συμβούλων Kωνσταντέλου Ανδρέα, Κατσούλη Δημήτριου, Γεωργοπούλου Παναγιώτας, Πέγκα Ανδρέα, Ζεκάκου Ευάγγελου, Τζιβίλογλου Γεώργιου, Τσαλικίδη Μανώλη, Γκίνη Μαρίας, Ράπτη Αγγελικής, Δημητρίου Σπυρίδωνα, Αθανασόπουλου Αλέξανδρου, Μιχαηλίδου Σοφίας, Αδάμη Μιχάλη και Χαρίτου Εμμανουήλ.
(Τίθεται σε συζήτηση δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) εφόσον ζητήθηκε από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του
συμβουλίου).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


Πριν από το Συμβούλιο για την ΑΔΜΚΕς θα προηγηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 25/2 με τα κάτωθι θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Μάρτιο του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Έγκριση γενομένων δαπανών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Αποκριάς έτους 2019.
Εισηγητής Δήμαρχος
5. Λήψη απόφασης περί προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η συνέχιση του διακοπέντος Συμβουλίου της 11/2 (που αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση κλπ) καθώς δεν έχει αναρτηθεί κάποια σχετική πρόσκληση.
Υπενθυμίζουμε την απόφαση του συμβουλίου της 11/2/19 το οποίο διεκόπη κατά την συζήτηση του 6ου θέματος

Categories