Σε 298 Δήμους (και στο ΣΑΡΩΝΙΚΟ) υποχρεωτικά τα 4χρονα στα νηπιαγωγεία (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 623/26.2.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Γαβρόγλου και Χουλιαράκη, με την οποία η Κυβέρνηση επεκτείνει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε επιπλέον 114 Δήμους « από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής ».

Οι 114 Δήμοι έρχονται να προστεθούν στους προηγούμενους 184, που με την περσινή Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1586/8.5.2018) των ίδιων Υπουργών είχε αποφασιστεί ότι « από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ.4 του αρ.3 του ν.1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.γ΄ της παρ.3 του αρ.33 του ν.4521/2018 ».

Ο συνολικός αριθμός, δηλαδή, ανέρχεται πλέον σε 298.

Η εξέλιξη, όπως είχατε διαβάσει στον AIRETO , είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στη Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης/12/2018, όπου (σύμφωνα με το τότε δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ) « (…) ο  Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στάθηκε σε δύο σημεία ακόμα, σε σχέση με την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την επόμενη σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί η ήδη θεσμοθετημένη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε  300  Δήμους (…) ».

Σύμφωνα με όσα αναγράφει η νέα ΚΥΑ, έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά από γνώμη των αντίστοιχων τριμερών Επιτροπών. Επιπλέον, οι δύο Υπουργοί υπογράφουν πως από την έκδοσή της « δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ».

Δείτε αναλυτικότερα:

i) Τη χθεσινή ΚΥΑ με τη Λίστα των επιπλέον 114 Δήμων

iiΤην αρχική, με τη Λίστα των πρώτων 184 Δήμων

http://www.airetos.gr

Categories