Σε 298 Δήμους (και στο ΣΑΡΩΝΙΚΟ) υποχρεωτικά τα 4χρονα στα νηπιαγωγεία (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 623/26.2.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Γαβρόγλου και Χουλιαράκη, με την οποία η Κυβέρνηση επεκτείνει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε επιπλέον 114 Δήμους « από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής ». Οι 114 Δήμοι έρχονται να προστεθούν στους προηγούμενους 184, που με την περσινή Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1586/8.5.2018) των ίδιων Υπουργών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σε 298 Δήμους (και στο ΣΑΡΩΝΙΚΟ) υποχρεωτικά τα 4χρονα στα νηπιαγωγεία (ΦΕΚ).