Δ.Τ-Έγκριση από το Π.Σ 3 έργων για το Δήμο Λαυρεωτικής μετά από εισήγηση του Αντιπερειφερειάρχη Αν.Αττικής Π.Φιλίππου

Στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το Οικονομικό Έτος 2019. Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τρία μεγάλα έργα για τον Δήμο Λαυρεωτικής με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το πρώτο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» του πρώην Δήμου Κερατέας, στην οποία έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.136.813,97 ευρώ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» του πρώην Δήμου Κερατέας, στο οποίο έχει υποβληθεί η Α’ φάση, ενώ ο προϋπολογισμός του είναι 284.663,62 ευρώ.

Το τρίτο κατά σειρά έργο έχει τίτλο «Κτηματογραφική Αποτύπωση – Μελέτη Γεωολογικής Καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων – Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» του πρώην Δήμου Κερατέας. Στο έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 511.985,77 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Αττικής η χωροταξία καθώς και οι πολεοδομικές μελέτες είναι έργα πρώτης προτεραιότητας διότι συμβάλλουν στην τακτοποίηση της άναρχης δόμησης, η οποία χαρακτηρίζει την Ανατολική Αττική και θέτει τις βάσεις για την σωστή ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο.

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Categories